Och vill mi faktiskt bliva en som han mote sta sex

Lasaren Inga-Lill age efter flera ar funnit karleken igen – i nagon gift herre. Hurdan skal hon handla? Kapituler han och njuta fran foralskelsen alternativ vanda forsavitt for att ej riskera att fororatta alternativ bli sarad? MaBra:s hjarnskrynklar Anna Bennich svarar!

UNDRA: mig ar snar ovanfor 70 och inneha levt solo efterat jag skilde mig av mina barns fader nar jag vart i 40-arsaldern. Det ar icke e aktivt val – mi har bara ick hittat e saso mig klickat med.

Sa, sta markli manader darnast, borjade mi ett bana samt darborta traffade jag nago hane sasom mi foll saso nago fura forut. Han ar fin forut sin alder, age ljuv humor och det sprakar om vara prat. Problemet befinner si att han befinner sig aktenskaplig. Hans moralsyn skiljer sig fran grima, odl han inneha intet emot en forhallande intill sidan itu. Skad mi tvekar – vi kommer icke att vet tillverka e normalt leverne ihop. marklig timmar arme sam e tillfalle darbort? Det befinner sig ej saken dar ikon fran tvasamhet saso mig dromt forsavitt. Meda: Borde jag ick bejaka saken dar har chansen och frigora samtliga hamningar? Mig ager ju levt sasom nago kunnig flicka inom alltsammans centrum leverne.

Pa? la?ng sikt anta jag att det blir knepigare

SVAR: ni sta?ller dig atskilliga kloka fra?gor. Anledningarna a?r flera at att det ha?r uppla?gget vanligtvis ej a?r det ba?sta utga?ngsla?get fo?r ett ka?rleksrelation. Na?r det kommer mot det moraliska dilemmat sa? a?r det ju gubbe ni mo?tt sasom ager det huvudsakliga ansvaret. Han verkar fasten icke ha na?gra dilemma tillsammans skuldka?nslor alternativ risken att sa?ra sin maka.

Skall jag bejaka karleken med nago aktenskapsbunde karl?

Skada n skriver att din moralsyn skiljer sig ifra?n hans, sa? ni bo?r innehava med inom bera?kningen att du formodlige kommer att tampas fa tillsamman de ka?nslorna. Andock forsavitt vi la?gger moraliska tankegan a?t sidan och ser pa? ditt la?ge sa? kan det besta finemang att fundera pa? hur det ha?r blir fo?r dej, ur ett kortare och e la?ngre perspektiv.

Pa? kort sikt, acceptera vilken gla?dje att fa? ka?nna livet inom sig postumt sa? ma?nga a?r fran att ofrivilligt ager varit utan nago ka?rleksrelation. Mi fo?rsta?r minsann din funderin forsavitt att bejaka mo?jligheten. Hanforelse sam fo?ra?lskelse a?r en fortjusande upplevelse, det ger kraft, livsgladj samt lyckorus. Vi kan ocksa? la?ra oss nytt forsavit oss sja?lva. Det kommer tillfo?ra massor itu det ni saknat mirake allihopa do ensamma a?ren, nedanfor dom stunder ni traffas.

Pa? la?ng sikt tror mig att det blir knepigare. Ma?nga jag mo?tt sasom varit ino din belagenhet hamnar slutligen inom detaljerad det ni ocksa? a?r bekymrad fo?r. Att bliv nagon va?nterska, na?gon som sta?ndigt ma?ste justera sig, ofta sta? a?t sidan. Som inte kan betydelselos na?rsomhelst. Som kommer inom andra labb. Sasom ma?ste inva?nta deras semesterveckor, resor, familjesammankomster, fo?r att darefter fa? en natt ha?r, nagon grynin da?r. Det tendera bliv nastan ta?rande.

Forsavitt det skall funka fo?r dej beho?ver n tillrackligt sta?lla in dej pa? det. Att en kortare fattning bejaka chansen, sla?ppa ha?mningarna, bidra de sja?lv mo?jlighet till begar sam ka?nsla fran samvaro efter all a?r av la?ngtan. Skada ocksa? ra?kna tillsammans att ni kommer pa?verkas icke-br med tiden. Forsavitt n blir va?ldigt fo?ra?lskad och o?nskar mer, sa? kommer andrahandshanteringen att bliva sva?r.

Ett annan risk tillsammans att kapituler in ino relationen samt omside ick ma? duktig, a?r att han blir den privat starkaste faktorn fo?r att (tillfa?lligt) latta a?ngest https://kissbrides.com/sv/heta-nigerianska-kvinnor/ samt trangta. Det go?r det idelige sva?rare att la?mna, a?ven ifall man ej la?ngre trivs tillsamman uppla?gget. Vem skall tro?sta, ta bort det saso go?r smarta? Det a?r formodligen han allra mest, intill na?sta ka?rleksmo?te. Sa? ni beho?ver besta ra?dd om de inom la?nga loppet.

Har n ino o?vrigt ett fungerande liv, va?nner att umga?s med sam nog ocksa? sto?d ifra?n dem, na?gon att tilltal som kan hja?lpa dig ordn, sam ovrig ni kan fylla din tidrym tillsammans sa?dant sasom skanke fras? Det blir sa?rbart eljes, att la?sa op sig alldeles intill ett karl som bara kan bidra sitt lillfinger da? samt da?. Du sta?ller saso sagt allareda kloka fra?gor. Glo?m ej da att sta?mma fran do tillsammans dej sja?lv emella varven.

Comentários

Comprometimento único
com os nossos clientes

A MC hoje é reconhecida como uma empresa confiável devido à experiência, conhecimento e resultados apresentados em mais de duas décadas de atuação, sempre focados em compreender as demandas de seus clientes para maximizar a eficiência de seus negócios. Entre em contato hoje mesmo e saiba como transformar suas ideias em realidade!

Rolar para cima